banner

CƠM TRƯA

601. CƠM HẢI SẢN SỐT TERI

Giá: 198.000

Đặt Hàng

602. CƠM HẢI SẢN THẬP CẨM

Giá: 168.000

Đặt Hàng

603. CƠM HẢI SẢN THẬP CẨM THƯỢNG HẠNG

Giá: 380.000

Đặt Hàng

604. CƠM BA MÀU THƯỢNG HẠNG

Giá: 490.000

Đặt Hàng

605. TUNA RICE WITH YEAST SOYBEANS

Giá: 168.000

Đặt Hàng

606. OCEAN TUNA RICE

Giá: 156.000

Đặt Hàng

607. CƠM CÁ NGỪ TRỘN CAY

Giá: 160.000

Đặt Hàng

608. CƠM CÁ HỒI

Giá: 188.000

Đặt Hàng

609. CƠM TRỨNG CÁ HỒI

Giá: 296.000

Đặt Hàng

610. CƠM THỊT HẦM KIỂU OKINAWA

Giá: 158.000

Đặt Hàng

611. CƠM GÀ NƯỚNG SỐT

Giá: 148.000

Đặt Hàng

612. CƠM BÒ NƯỚNG VĨ

Giá: 238.000

Đặt Hàng

613. CƠM SƯỜN BÒ

Giá: 210.000

Đặt Hàng

614. CƠM HỘP THIÊN QUẾ

Giá: 238.000

Đặt Hàng

615. CƠM HỘP THAY ĐỔI MỖI NGÀY

Giá: 188.000

Đặt Hàng

616. CƠM CARI

Giá: 158.000

Đặt Hàng

617. FRIED MEAT CARI RICE

Giá: 188.000

Đặt Hàng

618. CƠM CARI TÔM CHIÊN

Giá: 198.000

Đặt Hàng

619. CƠM TÔM CHIÊN SỐT TRỨNG

Giá: 188.000

Đặt Hàng

620. CƠM BÒ

Giá: 178.000

Đặt Hàng

621. FRIED PORK RICE

Giá: 148.000

Đặt Hàng

622. CƠM LƯƠN NHẬT

Giá: 268.000

Đặt Hàng

701. THỊT CHIÊN SỐT TRỨNG

Giá: 168.000

Đặt Hàng

702. THỊT PHILE CHIÊN

Giá: 158.000

Đặt Hàng

703. THỊT HEO PHI LÊ CHIÊN XÙ SỐT ĐẬU TƯƠNG

Giá: 158.000

Đặt Hàng

704. THỊT BÒ CUỘN PHÔ MAI CHIÊN XÙ

Giá: 168.000

Đặt Hàng

705. THỊT BÒ RỄ CÂY NGƯU BÀNG SỐT TRỨNG

Giá: 168.000

Đặt Hàng

706. HAMBURGER

Giá: 168.000

Đặt Hàng

707. HAMBURGER KIỂU NHẬT

Giá: 168.000

Đặt Hàng

708. BÒ XÀO KIỂU NHẬT

Giá: 188.000

Đặt Hàng

709. STIR FRIED AMERICAN BEEF WITH STAMINA

Giá: 168.000

Đặt Hàng

710. BRAISED FISH HEAD

Giá: 168.000

Đặt Hàng

711. HEO XÀO GỪNG

Giá: 148.000

Đặt Hàng

712. GÀ NƯỚNG MUỐI, SỐT TERI

Giá: 146.000

Đặt Hàng

713. RAU XÀO TỔNG HỢP

Giá: 120.000

Đặt Hàng

714. KHỔ QUA XÀO

Giá: 120.000

Đặt Hàng

715. CÁ SABA NƯỚNG TƯƠNG MISO

Giá: 168.000

Đặt Hàng

716. GRILLED COD WITH MISO SAUCE

Giá: 268.000

Đặt Hàng

717. GRILLED JAPANESE EEL

Giá: 260.000

Đặt Hàng

718. FRIED SALMON WITH MUSHROOMS

Giá: 168.000

Đặt Hàng

719. CÁ THU ĐAO NƯỚNG

Giá: 138.000

Đặt Hàng

720. CÁ CAM NHẬT NƯỚNG MUỐI , SỐT TERI

Giá: 218.000

Đặt Hàng

721. CÁ TUYẾT NƯỚNG MUỐI, SỐT TERI

Giá: 258.000

Đặt Hàng

722. GRILLED SALMON SALT. TERI SAUCE

Giá: 168.000

Đặt Hàng

723. SALTED GRILLED SABA FISH, TERI YAKI

Giá: 156.000

Đặt Hàng

724. CƠM BÒ TRỘN TIÊU

Giá: 178.000

Đặt Hàng

725. CƠM BÒ KOBE TRỘN TIÊU

Giá: 666.000

Đặt Hàng

726. CƠM CHIÊN CÁ HỒI

Giá: 160.000

Đặt Hàng

727. CƠM CHIÊN BÒ KOBE

Giá: 360.000

Đặt Hàng

728. CƠM CHIÊN HẢI SẢN

Giá: 160.000

Đặt Hàng

729. CƠM CHIÊN THỊT HẦM

Giá: 150.000

Đặt Hàng

730. FRIED RICE WITH MILK ANCHOVIES

Giá: 160.000

Đặt Hàng

731. CHEESE CRAB RICE WITH CARI OVEN

Giá: 198.000

Đặt Hàng

801. OYSTER NOODLES COOKED WITH MISO SOYBEANS

Giá: 186.000

Đặt Hàng

802. MÌ UDON THỐ

Giá: 170.000

Đặt Hàng

803. KIMCHI NOODLES

Giá: 186.000

Đặt Hàng

804. MÌ RAMEN

Giá: 156.000

Đặt Hàng

805. MÌ CARI

Giá: 166.000

Đặt Hàng

806. MÌ BÒ UDON

Giá: 166.000

Đặt Hàng

807. MÌ LẠNH TRÀ XANH TEMPURA

Giá: 188.000

Đặt Hàng

808. MÌ SOBA HOẶC UDON TEMPURA (LẠNH)

Giá: 178.000

Đặt Hàng

809. MÌ SOBA , UDON TEMPURA (NÓNG)

Giá: 168.000

Đặt Hàng

810. MÌ Ý SỐT TÔM KIỂU MỸ

Giá: 160.000

Đặt Hàng

811. MÌ Ý HẢI SẢN SỐT CÀ

Giá: 160.000

Đặt Hàng

812. MÌ RAMEN XÀO HẢI SẢN

Giá: 160.000

Đặt Hàng

813. STIR FRIED RAMEN WITH BEEF

Giá: 160.000

Đặt Hàng

814. MÌ UDON XÀO HẢI SẢN

Giá: 160.000

Đặt Hàng

815. MÌ UDON XÀO SỐT TÔM

Giá: 160.000

Đặt Hàng

901. SANWICH THỊT CHIÊN XÙ

Giá: 120.000

Đặt Hàng

902. SÚP ĐẬU TƯƠNG HẢI SẢN

Giá: 68.000

Đặt Hàng

903. CƠM TRẮNG

Giá: 16.000

Đặt Hàng

904. SÚP MISO

Giá: 26.000

Đặt Hàng

905. TRỨNG HẤP

Giá: 26.000

Đặt Hàng

906. TRỨNG CÁ TUYẾT NƯỚNG CƠM

Giá: 138.000

Đặt Hàng

907. BARBECUE SOY SAUCE RICE

Giá: 80.000

Đặt Hàng

908. CƠM NẮM TÔM TEMPURA

Giá: 100.000

Đặt Hàng

SET CƠM

Giá: 20.000

Đặt Hàng

SET MẶN

Giá: 29.000

Đặt Hàng

SET CÁ

Giá: 29.000

Đặt Hàng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nhà Hàng Thiên Quế 333

Đặt Bàn

Số Lượng:
Màu:
Size:
_miatiep _cart
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
Bạn đã đặt thành công
close
( 0 )