banner

LẨU

916. MISO SOYBEAN HOTPOT

Giá: 548.000

Đặt Hàng

916. LẨU THẬP CẨM TƯƠNG ĐẬU MISO

Giá: 360.000

Đặt Hàng

917. LẨU SUKI YAKI

Giá: 548.000

Đặt Hàng

918. KIM CHI MEDC HOTPOT

Giá: 548.000

Đặt Hàng

918. LẨU KIM CHI THẬP CẨM

Giá: 360.000

Đặt Hàng

919. LẨU HÀU NẤU TƯƠNG ĐẬU MISO

Giá: 548.000

Đặt Hàng

919. LẨU HÀU NẤU TƯƠNG ĐẬU MISO

Giá: 360.000

Đặt Hàng

920. BÒ KOBE 100GR

Giá: 660.000

Đặt Hàng

921. AMERICAN BEEF TENDERLOIN

Giá: 328.000

Đặt Hàng

922. BA RỌI BÒ MỸ

Giá: 168.000

Đặt Hàng

923. ĐẬU HỦ

Giá: 20.000

Đặt Hàng

924. MÌ RAMEN

Giá: 28.000

Đặt Hàng

925. MÌ UDON

Giá: 38.000

Đặt Hàng

926. TẦN Ô

Giá: 20.000

Đặt Hàng

927. NẤM THẬP CẨM

Giá: 68.000

Đặt Hàng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nhà Hàng Thiên Quế 333

Đặt Bàn

Số Lượng:
Màu:
Size:
_miatiep _cart
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
Bạn đã đặt thành công
close
( 0 )