banner

MÓN THÊM

201. ĐẬU NÀNH LÔNG

Giá: 40.000

Đặt Hàng

202. BẠCH QUẢ NƯỚNG

Giá: 68.000

Đặt Hàng

203. TỎI CHIÊN

Giá: 66.000

Đặt Hàng

204. BẠCH TUỘT VỊ WASABI

Giá: 86.000

Đặt Hàng

205. MẮM MỰC

Giá: 76.000

Đặt Hàng

206. SQUID MIXED WITH COD EGGS

Giá: 128.000

Đặt Hàng

207.TOFU WITH JAPANESE SAUCE

Giá: 80.000

Đặt Hàng

208. FRIED TOFU WITH FISH SAUCE

Giá: 80.000

Đặt Hàng

209. ĐẬU HỦ CHIÊN SỐT ĐẬU TƯƠNG

Giá: 48.000

Đặt Hàng

210. CUCUMBER DIP SOY SAUCE

Giá: 60.000

Đặt Hàng

211. GRILLED MUSHROOMS

Giá: 98.000

Đặt Hàng

212. TRỨNG CUỘN

Giá: 86.000

Đặt Hàng

213. GRILLED JAPANESE EEL WITH SALAD

Giá: 138.000

Đặt Hàng

214. CRAB MEAT SALAD

Giá: 98.000

Đặt Hàng

215. CẢI BÓ XÔI XÀO KIỂU POPAI

Giá: 96.000

Đặt Hàng

216. TEMPURA FRIED MUSHROOMS

Giá: 138.000

Đặt Hàng

217. BACH TUỘC CHIÊN

Giá: 118.000

Đặt Hàng

218. THỊT XIÊN CHIÊN SỐT ĐẬU TƯƠNG

Giá: 78.000

Đặt Hàng

219. BÁNH KHOAI TÂY THỊT BÒ

Giá: 98.000

Đặt Hàng

220. SỤN GÀ CHIÊN

Giá: 88.000

Đặt Hàng

221. FRIED CHICKEN TATSUTA

Giá: 80.000

Đặt Hàng

222. CUA LỘT CHIÊN GIÒN

Giá: 178.000

Đặt Hàng

223. FRIED SQUID ROLLS WITH SEAWEED

Giá: 120.000

Đặt Hàng

224. TÔM CHIÊN TEMPURA

Giá: 118.000

Đặt Hàng

225. THẬP CẨM CHIÊN TEMPURA

Giá: 176.000

Đặt Hàng

226. CRISPY FRIED BUFFALO TONGUE FISH WITH PONZU SAUCE

Giá: 138.000

Đặt Hàng

301. XÀ LÁCH BÚN TÀU

Giá: 178.000

Đặt Hàng

302. XÀ LÁCH CÀ CHUA

Giá: 98.000

Đặt Hàng

303. XÀ LÁCH RONG NHO

Giá: 118.000

Đặt Hàng

304. XÀ LÁCH ĐẬU HỦ KI

Giá: 138.000

Đặt Hàng

305. XÀ LÁCH VỊT XONG KHÓI

Giá: 188.000

Đặt Hàng

306. XÀ LÁCH SASHIMI HÀN QUỐC

Giá: 186.000

Đặt Hàng

307. XÀ LÁCH GÀ CHIÊN

Giá: 128.000

Đặt Hàng

308. XÀ LÁCH SỐT MÈ BÒ NHÚN TÁI

Giá: 138.000

Đặt Hàng

309. XÀ LÁCH RỄ CÂY NGƯU BÁN

Giá: 128.000

Đặt Hàng

310. XÀ LÁCH CÁ SABA NGÂM TƯƠNG

Giá: 138.000

Đặt Hàng

311. GRILLED TUNA

Giá: 168.000

Đặt Hàng

312. BÒ FILE MỸ THUI TÁI

Giá: 186.000

Đặt Hàng

313. SÒ ĐIỆP DẦU GIẤM

Giá: 186.000

Đặt Hàng

314. Grouper With Vinegar Oil

Giá: 158.000

Đặt Hàng

315. SALMON VINAIGRA

Giá: 178.000

Đặt Hàng

316. CÁ CAM NHẬT DẦU GIẤM

Giá: 238.000

Đặt Hàng

317. ĐẬU NÀNH LÊN MEN VỚI MỰC

Giá: 138.000

Đặt Hàng

318. ĐẬU NÀNH MEN VỚI CÁ NGỪ

Giá: 138.000

Đặt Hàng

319. ĐẬU NÀNH LÊN MEN

Giá: 68.000

Đặt Hàng

401. CÁ SABA ƯỚP TƯƠNG

Giá: 86.000

Đặt Hàng

402. THỊT SƯỜN TERI

Giá: 96.000

Đặt Hàng

403. BEEF ONION ROLL

Giá: 66.000

Đặt Hàng

404. CHẢO MỰC NƯỚNG

Giá: 96.000

Đặt Hàng

405. RÂU MỰC NƯỚNG BỘT ỚT

Giá: 88.000

Đặt Hàng

406. GRILLED CHICKEN WINGS WITH LEMON PEPPER SAUCE

Giá: 96.000

Đặt Hàng

407. BÁNH XẾP CHIÊN

Giá: 86.000

Đặt Hàng

408. GRILLED SHRIMP WITH GARLIC BUTTER

Giá: 98.000

Đặt Hàng

409. GRILLED SHRIMP WITH TOBIKO EGG SAUCE

Giá: 108.000

Đặt Hàng

410. PANCAKE-STYLE FRIED EGG MEAT

Giá: 120.000

Đặt Hàng

411. JAPANESE PANCAKES

Giá: 98.000

Đặt Hàng

412. COD WITH BLACK PEPPER SAUCE

Giá: 258.000

Đặt Hàng

413. BAKED CHEESE CRAB

Giá: 196.000

Đặt Hàng

414. LƯỠI BÒ MỸ XÀO TỎI SỐT PONZU

Giá: 146.000

Đặt Hàng

415. BEEF GRILLED

Giá: 230.000

Đặt Hàng

416. GÀ MUỐI CHẤM SỐT TIÊU CHANH

Giá: 146.000

Đặt Hàng

417. MANG CÁ CAM NƯỚNG MUỐI, SỐT TERI

Giá: 220.000

Đặt Hàng

418. ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI ỚT

Giá: 168.000

Đặt Hàng

419. SƯỜN BÒ MỸ NƯỚNG

Giá: 198.000

Đặt Hàng

420. SỤN SƯỜN MỀM BBQ

Giá: 148.000

Đặt Hàng

421. BEEF WRAPPED IN ASPARAGUS

Giá: 78.000

Đặt Hàng

422. BỤNG CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI

Giá: 146.000

Đặt Hàng

423. CÁ TRỨNG NƯỚNG

Giá: 78.000

Đặt Hàng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nhà Hàng Thiên Quế 333

Đặt Bàn

Số Lượng:
Màu:
Size:
_miatiep _cart
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
Bạn đã đặt thành công
close
( 0 )