banner

SUSHI

024. SUSHI NƯỚNG TÁI

Giá: 198.000

Đặt Hàng

025. SUSHI NAGOYA

Giá: 178.000

Đặt Hàng

026. SUSHI OSAKA

Giá: 336.000

Đặt Hàng

027. SUSHI TOKYO

Giá: 438.000

Đặt Hàng

028. SUSHI DELUXE

Giá: 588.000

Đặt Hàng

029. TERRACE SUSHI

Giá: 780.000

Đặt Hàng

030. 5 loại thượng hạng nướng tái

Giá: 350.000

Đặt Hàng

031. 5 loại thượng hạng

Giá: 420.000

Đặt Hàng

032. KIỂU CALI

Giá: 88.000

Đặt Hàng

040. BÒ NƯỚNG

Giá: 88.000

Đặt Hàng

039. CÁ HỒI SỐT TERI

Giá: 98.000

Đặt Hàng

038. LƯƠN NHẬT

Giá: 138.000

Đặt Hàng

037. CÁ NGỪ BƠ

Giá: 88.000

Đặt Hàng

036. TÔM CHIÊN XÙ

Giá: 98.000

Đặt Hàng

035. CÁ HỒI VỚI BƠ

Giá: 98.000

Đặt Hàng

034. CÁ NGỪ NHẬT TRỘN HÀNH

Giá: 230.000

Đặt Hàng

033. CUA LỘT

Giá: 108.000

Đặt Hàng

041. TUNA BELLY MIXED WITH ONIONS

Giá: 230.000

Đặt Hàng

042. CÁ NGỪ TRỘN CAY

Giá: 66.000

Đặt Hàng

043. DA CÁ HỒI TRỨNG CÁ BAY

Giá: 48.000

Đặt Hàng

044. Cá ngừ bơ sáp

Giá: 66.000

Đặt Hàng

045. CUA XÉ

Giá: 68.000

Đặt Hàng

046. TRỨNG CÁ HỒI

Giá: 98.000

Đặt Hàng

048. CAVIAR

Giá: 78.000

Đặt Hàng

047. NHUM BIỂN

Giá: 148.000

Đặt Hàng

049. FLYING CAVIAANCY

Giá: 78.000

Đặt Hàng

050. MỰC LÁ

Giá: 58.000

Đặt Hàng

051. SÒ ĐIỆP

Giá: 88.000

Đặt Hàng

052. CÁ HỒI

Giá: 68.000

Đặt Hàng

053. CÁ CAM

Giá: 88.000

Đặt Hàng

054. CÁ SABA

Giá: 58.000

Đặt Hàng

055. THỊT BÒ FILE

Giá: 68.000

Đặt Hàng

056. ỨC VỊT XONG KHÔI

Giá: 58.000

Đặt Hàng

057. PORK WITH MISO SAUCE

Giá: 48.000

Đặt Hàng

058. CÁ TRỨNG

Giá: 68.000

Đặt Hàng

059. TÔM CHIỄN XÙ

Giá: 68.000

Đặt Hàng

060. TUNA

Giá: 58.000

Đặt Hàng

061. CÁ HỒI

Giá: 68.000

Đặt Hàng

062. CÁ CAM NHẬT BẢN

Giá: 90.000

Đặt Hàng

063. CÁ MÚ

Giá: 66.000

Đặt Hàng

064. BỤNG CÁ NGỪ SUSHI

Giá: 250.000

Đặt Hàng

065. BỤNG CÁ NGỪ VÀ NHUM BIỂN

Giá: 290.000

Đặt Hàng

066. BẠCH TUỘC

Giá: 58.000

Đặt Hàng

067. MỰC

Giá: 58.000

Đặt Hàng

068. SÒ ĐIỆP

Giá: 88.000

Đặt Hàng

069. SÒ ĐỎ

Giá: 68.000

Đặt Hàng

070. SABA FISH

Giá: 68.000

Đặt Hàng

071. TRỨNG ÉP CÁ NISHIN

Giá: 68.000

Đặt Hàng

072. CÁ TRÍCH

Giá: 48.000

Đặt Hàng

073. LƯƠN NHẬT

Giá: 126.000

Đặt Hàng

074. MĂNG TÂY

Giá: 48.000

Đặt Hàng

075. FRIED TOFU

Giá: 78.000

Đặt Hàng

076. TRỨNG

Giá: 28.000

Đặt Hàng

077. TÔM

Giá: 60.000

Đặt Hàng

M01. TÔM CHIÊN XOÀI CUỘN

Giá: 138.000

Đặt Hàng

M02. LƯƠN NHẬT NƯỚNG ẤN SUSHI

Giá: 276.000

Đặt Hàng

M03. TÔM TEMPURA BƠ SÁP CUỘN

Giá: 138.000

Đặt Hàng

M04. CÁ HỒI CUỘN THUI TÁI

Giá: 198.000

Đặt Hàng

M05. DA CÁ HỒI CHIÊN

Giá: 128.000

Đặt Hàng

M06. CÁ CAM NHẬT CUỘN THUI TÁI

Giá: 198.000

Đặt Hàng

M07. SALMON ROLLS FRIED TEMPURA

Giá: 98.000

Đặt Hàng

M08. LƯƠN VÀ TRỨNG

Giá: 168.000

Đặt Hàng

M09. TUNA WITH SPICY MIX

Giá: 138.000

Đặt Hàng

M10. SÒ ĐIỆP SỐT MAYO CUỘN

Giá: 178.000

Đặt Hàng

M11. SPICY MIXED SALMON

Giá: 138.000

Đặt Hàng

M12 THỊT BÒ THUI TÁI

Giá: 138.000

Đặt Hàng

M13. TEMPURA FRIED CHEESE ROLLS

Giá: 98.000

Đặt Hàng

M14. THỊT SƯỜN BÒ THƯỢNG HẠNG

Giá: 178.000

Đặt Hàng

M15. KEM PHÔ MAI CÁ HỒI CUỘN

Giá: 158.000

Đặt Hàng

M16. CÁ CAM NHẬT CUỘN

Giá: 188.000

Đặt Hàng

M17. TERRASU ROLL

Giá: 186.000

Đặt Hàng

M18. FRIED MEAT WITH SOY SAUCE

Giá: 88.000

Đặt Hàng

M19. CUỘN LƯƠN NHẬT NƯỚNG SỐT TRỨNG CÁ

Giá: 188.000

Đặt Hàng

M20. TEMPURA CUA LỘT CUỘN

Giá: 148.000

Đặt Hàng

M21. BÒ NƯỚNG CUỘN

Giá: 96.000

Đặt Hàng

M22. CUỘN CALI

Giá: 110.000

Đặt Hàng

M23. CUỘN RAU QUẢ

Giá: 80.000

Đặt Hàng

M24. CUỘN TÔM CHIÊN SỐT TRỨNG CÁ

Giá: 128.000

Đặt Hàng

M25. CÁ HỒI SỐT TRỨNG CÁ TUYẾT

Giá: 138.000

Đặt Hàng

M26. CÁ TRỨNG TEMPURA

Giá: 118.000

Đặt Hàng

M27. ĐẬU NÀNH LÊN MEN

Giá: 68.000

Đặt Hàng

M28. ỚT BỘT CUỘN TÔM CHIÊN

Giá: 110.000

Đặt Hàng

M29. CUỘN CUA PHÔ MAI ĐÚT LÒ

Giá: 168.000

Đặt Hàng

M30. TRỨNG CÁ BAY CUỘN THỊT CUA

Giá: 148.000

Đặt Hàng

M31. CÁ NGỪ

Giá: 60.000

Đặt Hàng

M32. BƠ SÁP

Giá: 40.000

Đặt Hàng

M33. DƯA LEO

Giá: 35.000

Đặt Hàng

M34. THANH CUA

Giá: 40.000

Đặt Hàng

M35. CÁ HỒI

Giá: 60.000

Đặt Hàng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nhà Hàng Thiên Quế 333

Đặt Bàn

Số Lượng:
Màu:
Size:
_miatiep _cart
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
Bạn đã đặt thành công
close
( 0 )