banner

THỨC UỐNG

D01. SAPPORO GLASS

Giá: 38.000

Mua Hàng

D02. HEINEKEN

Giá: 38.000

Mua Hàng

D03. TIGER BOTTLE

Giá: 36.000

Mua Hàng

D04. MAKKOLI 720ML

Giá: 228.000

Mua Hàng

D05. CHAMISUL

Giá: 138.000

Mua Hàng

D06. OOLONG CHU HAI

Giá: 55.000

Mua Hàng

D07. LEMON CHU HAI

Giá: 50.000

Mua Hàng

D08. UMESHU COCKTAIL

Giá: 55.000

Mua Hàng

D09. UMESHU

Giá: 68.000

Mua Hàng

D10. TENSON KOURIN 720ML

Giá: 1.056.000

Mua Hàng

D11. KANNOKO 720ML

Giá: 1.088.000

Mua Hàng

D11. KANNOKO GLASS

Giá: 95.000

Mua Hàng

D12. OZEKI 180ML

Giá: 188.000

Mua Hàng

D13.OZEKI 1.8L

Giá: 1.680.000

Mua Hàng

D14. SHICHIKEN 1.8L

Giá: 3.100.000

Mua Hàng

D14. SHICHIKEN 720ML

Giá: 1.320.000

Mua Hàng

D15. KARATANBA 1.8L

Giá: 2.100.000

Mua Hàng

D15. KARATANBA 720ML

Giá: 960.000

Mua Hàng

D16. SUISHIN 1.8L

Giá: 1.900.000

Mua Hàng

D16. SUISHIN 720ML

Giá: 880.000

Mua Hàng

D17. NIHON SAKARI 1.8L

Giá: 1.860.000

Mua Hàng

D18. COCA

Giá: 26.000

Mua Hàng

D19. COCA LIGHT

Giá: 26.000

Mua Hàng

D20. SODA

Giá: 20.000

Mua Hàng

D21. PEPSI

Giá: 26.000

Mua Hàng

D22. SPRITE

Giá: 26.000

Mua Hàng

D23. MINERAL WATER

Giá: 16.000

Mua Hàng

D24. ICE LIPTON

Giá: 36.000

Mua Hàng

D25. CHINESE OOLONG TEA

Giá: 36.000

Mua Hàng

D26. ICE COFFEE & MILK

Giá: 35.000

Mua Hàng

D27. ICE COFFEE

Giá: 28.000

Mua Hàng

D28. HOT COFFEE

Giá: 20.000

Mua Hàng

J01. FRESH LEMON SODA

Giá: 48.000

Mua Hàng

J02. FRESH ORANGE JUICE

Giá: 38.000

Mua Hàng

J03. MOJITO LEMONADE

Giá: 48.000

Mua Hàng

J04. MOJITO PASSION

Giá: 48.000

Mua Hàng

J05. MANGO JUICE

Giá: 38.000

Mua Hàng

J06. PINEAPPLE JUICE

Giá: 38.000

Mua Hàng

J07. WATER MELON JUICE

Giá: 38.000

Mua Hàng

J08. APPLE JUICE

Giá: 38.000

Mua Hàng

J09. FRUIT AVOCADO JUICE

Giá: 48.000

Mua Hàng

J10. CARROT

Giá: 38.000

Mua Hàng

J11. GUAVA

Giá: 38.000

Mua Hàng

J12. PASSION FRUIT JUICE

Giá: 38.000

Mua Hàng

J13. COCONUT

Giá: 30.000

Mua Hàng

J14. MATCHA SOY BEAN

Giá: 35.000

Mua Hàng

J15. CHIA PINEAPPLE APPLE

Giá: 48.000

Mua Hàng

J16.CHIA ORANGE CARROT

Giá: 48.000

Mua Hàng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG AMATERRACE BIÊN HÒA

Đặt Bàn

Số Lượng:
Màu:
Size:
_miatiep _cart
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
Bạn đã đặt thành công
close
Đặt Món( 0 )
Zalo
Hotline