banner

THỨC UỐNG

D01. SAPPORO GLASS

Giá: 38.000

Đặt Hàng

D02. HEINEKEN

Giá: 38.000

Đặt Hàng

D03. TIGER BOTTLE

Giá: 36.000

Đặt Hàng

D04. MAKKOLI 720ML

Giá: 228.000

Đặt Hàng

D05. CHAMISUL

Giá: 138.000

Đặt Hàng

D06. OOLONG CHU HAI

Giá: 55.000

Đặt Hàng

D07. LEMON CHU HAI

Giá: 50.000

Đặt Hàng

D08. OZEKI 180ML

Giá: 188.000

Đặt Hàng

D09. UMESHU COCKTAIL

Giá: 55.000

Đặt Hàng

D10. UMESHU

Giá: 68.000

Đặt Hàng

D11. MUGI TAIRIKU 750ML

Giá: 680.000

Đặt Hàng

D12. IMO TAIRIKU 750ML

Giá: 680.000

Đặt Hàng

D13. TENSON KOURIN 720ML

Giá: 1.056.000

Đặt Hàng

D14. KANNOKO 720ML

Giá: 1.088.000

Đặt Hàng

D14. KANNOKO GLASS

Giá: 95.000

Đặt Hàng

D15. KUMESEN AWAMORI 600ml

Giá: 1.280.000

Đặt Hàng

D15. KUMESEN AWAMORI GLASS

Giá: 95.000

Đặt Hàng

D16.OZEKI 1.8L

Giá: 1.680.000

Đặt Hàng

D17. SHICHIKEN 1.8L

Giá: 3.100.000

Đặt Hàng

D17. SHICHIKEN 720ML

Giá: 1.320.000

Đặt Hàng

D18. KARATANBA 1.8L

Giá: 2.100.000

Đặt Hàng

D18. KARATANBA 720ML

Giá: 960.000

Đặt Hàng

D19. SUISHIN 1.9L

Giá: 1.900.000

Đặt Hàng

D19. SUISHIN 720ML

Giá: 880.000

Đặt Hàng

D20. NIHON SAKARI 1.8L

Giá: 1.860.000

Đặt Hàng

D21. COCA - COCA LIGHT

Giá: 26.000

Đặt Hàng

D22. SODA

Giá: 20.000

Đặt Hàng

D23. PEPSI

Giá: 26.000

Đặt Hàng

D24. SPRITE

Giá: 26.000

Đặt Hàng

D25. MINERAL WATER

Giá: 16.000

Đặt Hàng

D26. ICE LIPTON

Giá: 36.000

Đặt Hàng

D27. CHINESE OOLONG TEA

Giá: 36.000

Đặt Hàng

D28. ICE COFFEE & MILK

Giá: 35.000

Đặt Hàng

D29. ICE COFFEE

Giá: 28.000

Đặt Hàng

D30. HOT COFFEE

Giá: 20.000

Đặt Hàng

J01. FRESH LEMON SODA

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J02. FRESH ORANGE JUICE

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J03. MOJITO LEMONADE

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J04. MOJITO PASSION

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J05. MANGO JUICE

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J06. PINEAPPLE JUICE

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J07. WATER MELON JUICE

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J08. APPLE JUICE

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J09. FRUIT AVOCADO JUICE

Giá: 48.000

Đặt Hàng

J10. CARROT

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J11. GUAVA

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J12. PASSION FRUIT JUICE

Giá: 38.000

Đặt Hàng

J13. COCONUT

Giá: 30.000

Đặt Hàng

J14. MATCHA SOY BEAN

Giá: 35.000

Đặt Hàng

J15. CHIA PINEAPPLE APPLE

Giá: 48.000

Đặt Hàng

J16.CHIA ORANGE CARROT

Giá: 48.000

Đặt Hàng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Nhà Hàng Thiên Quế 333

Đặt Bàn

Số Lượng:
Màu:
Size:
_miatiep _cart
  Giỏ hàng của bạn ()

Tổng tiền:
Bạn đã đặt thành công
close
( 0 )